Colofon

Informatie over het bedrijfEmma Matratzen GmbH

Wilhelm-Leuschner-Str. 78

60329 Frankfurt am Main

DE Germany

Gedelegeerd Bestuurders/CEO: Manuel Müller, Dr. Dennis Schmoltzi

- Redactionele inhoud manager: Manuel Müller, Dr. Dennis Schmoltzi

- Geregistreerd: Lokale rechtbank Frankfurt am Main

- HRB number: 103278

- Verantwoordelijke dienst Financiën: Finance Office Frankfurt am Main III

- USt.Id.: 04522940020

- BTW-nummer: NL824291748B01

Je kan onze klantenservice voor vragen, reclamaties en klachten bereiken op telefoonnummer: +31 20 808 7300 en per e-mail via [email protected]. Wij zullen binnen 14 dagen inhoudelijk op de klacht reageren. Je ontvangt van ons altijd een ontvangstbevestiging.Disclaimer Bij direct of indirect verwijzen naar andere websites (”hyperlinks”), die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteurs liggen, is er alleen sprake van aansprakelijkheid indien de auteur kennis heeft van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk en redelijk zou zijn het gebruik ervan in geval van onrechtmatige inhoud te voorkomen. De auteur verklaart hierbij dat op het tijdstip van het plaatsen van de link geen illegale inhoud op de te linken website herkenbaar was. De auteur heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van de gelinkte/gekoppelde websites. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/gekoppelde websites, die na het plaatsen van de link gewijzigd zijn. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen aanbod geplaatste links en verwijzingen alsmede voor bijdragen van derden in door de auteur ingestelde gastenboeken, discussiefora, link directories, mailinglijsten en in alle andere vormen van gegevensbanken, waartoe externe toegang mogelijk is. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die ontstaat uit het gebruiken of het niet gebruiken van dergelijke informatie, is alleen de aanbieder van de website, waarnaar verwezen werd, aansprakelijk en niet degene die alleen via links naar de betreffende publicatie verwijst.Auteurs- en merkenrecht De auteur streeft ernaar, in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten in acht te nemen, door hem zelf vervaardigde afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten. Alle binnen de website genoemde en eventuele door derden beschermde merken en handelsmerken zijn onbeperkt onderhavig aan de bepalingen van het betreffende merkenrecht en van de eigendomsrechten van de betreffende vermelde eigenaren. Alleen op basis van het slechts noemen dient niet de conclusie te worden getrokken dat het handelsmerk niet door rechten van derden is beschermd! Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten, ligt alleen bij de auteur van de websites. Het kopiëren of gebruiken van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.Juridische aanwijzingen Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Dit platform dient als de plek voor gebruikers en dient geschillen in verband met online-bestellingen in eerste instantie buitengerechtelijk oplossen.