Privacybeleid webshop 

 

Wij zetten ons in om de slaapervaring van mensen over de hele wereld voortdurend te verbeteren op een manier die de privacy van onze klanten respecteert en beschermt. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, en we willen dat u zich veilig voelt wanneer u onze website gebruikt.  

 

Dit privacybeleid beschrijft het verzamelen, verwerken en openbaar maken van uw persoonlijke gegevens wanneer u gebruik maakt van onze website en verwante diensten (gezamenlijk “Diensten” genoemd) die door Emma Matratzen GmbH / Emma Matras (“Emma”, “Emma Sleep”, “wij” of “ons”) worden geleverd.  

 

Emma is de “verantwoordelijke voor de verwerking” van alle persoonsgegevens die zij over u verzamelt, verwerkt en bewaart tijdens de duur van uw zakelijke relatie met ons. 

 

1. Contact met ons opnemen  

Mocht u vragen of zorgen hebben over dit privacy beleid of over de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, dan kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor gegevensbescherming. Dit kunt u doen door te mailen naar [email protected] of door ons een brief te sturen gericht aan Emma Sleep GmbH, Attentie: Data Protection Officer, Wilhelm-Leuschner-Str. 78 60329 Frankfurt am Main, Duitsland. 

 

2. Informatie die we verzamelen en verwerken 

Wanneer u de Diensten gebruikt, verzamelen en verwerken wij bepaalde persoonlijke gegevens, waaronder persoonlijke gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt en persoonlijke gegevens die wij automatisch verzamelen. U kunt ervoor kiezen om bepaalde gegevens niet te verstrekken, maar als u dat doet, kunt u mogelijk geen gebruik maken van de Diensten of geen toegang krijgen tot bepaalde functies.  

 

De persoonsgegevens die wij over u verzamelen en verwerken omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende, gebaseerd op legitieme belangen of de uitvoering van een contract met u: 

 

Categorie 

Persoonsgegevens 

Doel van gegevensverwerking 

Identiteitsgegevens 

Naam, gebruikersnaam 

Verwerkt om u te kunnen identificeren in verband met de aankoop of uw aanvraag.   

Contactgegevens 

E-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens 

Worden verwerkt voor de coördinatie en uitvoering van de bezorging en/of het ophalen van de door u bestelde en/of geretourneerde goederen in verband met het contract, en om uw eventuele servicekwesties met u te bespreken, inclusief eventuele claims voor retourzendingen of 

Bestelgegevens 

Aankoopactiviteit (inclusief gekochte producten of producten die aan uw winkelwagentje zijn toegevoegd), betalingsinformatie/factuurgegevens, uw opmerkingen, productbeoordelingen en reacties op enquêtes die u invult, contactformuliervragen aan onze klantenservice 

Verwerkt om de betalingstransactie en relevante factuur voor de aankoop te documenteren en om de bestelling en/of vraag te coördineren en uit te voeren.   

Browsergebruiksgegevens 

IP-adres, winkelvoorkeuren, informatie over uw apparaat type, website-/browsergeschiedenis, locatiegegevens, cookie-informatie (zie onze Privacy-instellingen voor meer informatie), datum en tijd van uw bezoek, tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT), inhoud van de zoekopdracht (specifieke bezochte site), toegangsstatus/HTTP-statuscode, hoeveelheid overgedragen gegevens, browser, taal en versie van browsersoftware, besturingssysteem 

Wanneer u de website en onze services bezoekt en gebruikt, verzamelen wij automatisch bepaalde informatie die uw apparaat naar onze server verzendt en die nodig is voor de functionaliteit van de Diensten. De volgende gegevens kunnen worden verzameld en opgeslagen voor zover dit nodig is om te voldoen aan de technische vereisten van de Diensten en voor beveiligingsdoeleinden.   

 

Ze worden verwerkt voor de volgende doeleinden: om een vlotte verbinding van de website te garanderen, om een comfortabel gebruik van onze website te garanderen, om de veiligheid en stabiliteit van het systeem te evalueren en voor andere administratieve doeleinden. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in zogenaamde logbestanden. Wanneer u deze website bezoekt, wordt deze informatie automatisch en zonder uw tussenkomst geregistreerd en opgeslagen totdat ze automatisch worden gewist. Als u niet wilt dat de bovenstaande persoonsgegevens worden verzameld, moet u onze website niet bezoeken, omdat wij u zonder deze persoonsgegevens geen toegang tot onze website kunnen verlenen.   

 

Wij kunnen uw contact- en bestelgegevens ook gebruiken om uw mening over onze producten te weten te komen en/of om u uitnodigingen voor productrecensies te sturen. In dit geval sturen wij u deze berichten op basis van ons legitieme belang bij het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van onze producten en diensten en uw algehele klantervaring. Als u een productrecensie hebt geplaatst, kunnen wij deze recensie op onze website en kanalen publiceren, zonder uw persoonlijke identificeerbare informatie vrij te geven (wij zullen alleen uw voornaam en de eerste letter van uw achternaam vrijgeven). Als u niet wilt dat wij uw productbeoordeling op onze website publiceren, laat dit dan aan onze klantenservice weten via onze ondersteuningskanalen. Wij hebben vertrouwde externe dienstverleners in dienst om namens ons uitnodigingen voor productbeoordelingen te versturen. Deelname/het indienen van een recensie is vrijwillig en u kunt zich op elk moment afmelden voor soortgelijke communicatie in de e-mail die u wordt toegestuurd.  

 

Wanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, telefoon, chatbot of het contactformulier, worden de gegevens die u verstrekt verwerkt om uw verzoek te verwerken en voor het geval er vervolgvragen zijn. Als u contact met ons opneemt in verband met uw aankoop, is onze rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens dat deze nodig zijn om onze koopovereenkomst met u na te komen. Als u contact met ons opneemt in verband met andere zaken, is onze rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens ons legitieme belang om uw probleem aan te pakken en om u in staat te stellen snel en gemakkelijk contact met ons op te nemen. De persoonlijke gegevens die in deze context door ons worden verzameld, worden verwijderd wanneer het verzoek dat met het contact verbonden is, volledig is afgerond en wij niet verwachten dat het specifieke contact in de toekomst opnieuw relevant zal worden, tenzij wettelijke opslagverplichtingen zich hiertegen verzetten. Als u een telefoongesprek voert met onze klantenservice of als wij telefonisch contact met u opnemen, kunnen wij het telefoongesprek, met uw toestemming, opnemen voor kwaliteitsbeoordeling en/of de uitvoering van een contract, op basis van onze legitieme belangen, namelijk voor het geval wij een rechtsvordering moeten instellen of ons moeten verdedigen tegen rechtsvorderingen. Wij nemen het gesprek ook op om uw toestemming te documenteren, om te voldoen aan de toepasselijke privacywetgeving. 

 

Wij verzamelen de hierboven beschreven gegevens wanneer u producten bij ons koopt, wanneer u onze website bezoekt en gebruikt, wanneer u contact met ons opneemt met uw vragen en wanneer u deelneemt aan onze enquêtes/wedstrijden/promoties.  

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot toepasselijke belasting-, regelgevende, boekhoudkundige en/of rapportagevereisten, of wanneer wij deze nodig hebben voor onze legitieme doeleinden (bijv. om ons te helpen bij het beantwoorden van vragen of klachten, te reageren op verzoeken van regelgevende instanties, geschillen op te lossen of ons te verdedigen tegen juridische claims). 

 

3. Gebruik van onze website: bestellingen en retourneren van producten 

Als u op onze website een bestelling wilt plaatsen, is het voor het sluiten van het contract noodzakelijk dat u uw persoonsgegevens verstrekt, die wij nodig hebben om uw bestelling te verwerken en het verkoopcontract met u uit te voeren. De essentiële gegevens voor het afsluiten van het contract zijn gemarkeerd, verdere gegevens worden op vrijwillige basis verstrekt. Wij gebruiken de door u verstrekte persoonlijke gegevens om uw bestelling en retourzendingen te verwerken. Voor het in rekening brengen van kosten kunnen wij uw betalingsgegevens doorgeven aan onze bank of aan de geselecteerde betalingsdienstaanbieder. Om de levering van de goederen aan u te beheren, en vanwege de aard van de transactie, moeten we uw leveringsadres en contactgegevens (e-mail en telefoonnummer) delen met leveringsbedrijven. Alleen strikt noodzakelijke gegevens worden gedeeld om de levering te coördineren, fraude te voorkomen en dringende problemen op te lossen. De rechtsgrondslag hiervoor is dat deze verwerking objectief noodzakelijk is voor de uitvoering van de koopovereenkomst met u. Dit betekent dat de verkoop van goederen feitelijk niet volledig kan worden uitgevoerd als deze specifieke verwerking van de persoonsgegevens in kwestie niet plaatsvindt. Houd er rekening mee dat het niet verstrekken van de verplichte persoonsgegevens ertoe kan leiden dat uw bestelling bij ons niet kan worden uitgevoerd.  

 

Als u een product wilt retourneren, moeten wij uw persoonlijke gegevens (afleveradres en contactgegevens) ook delen met de toegewezen niet-overheids-/liefdadigheidsorganisatie of het bezorgbedrijf voor het ophalen en ophalen van het product. De rechtsgrondslag is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is en ons gerechtvaardigd belang bij het beheren van product retouren. 

 

4. Categorieën ontvangers van persoonsgegevens en overdracht naar derde landen 

In het kader van onze activiteiten en diensten kan het voor ons noodzakelijk worden om de persoonsgegevens die over u zijn opgeslagen, door te geven aan natuurlijke personen, rechtspersonen of overheidsinstanties. Wij delen uw gegevens met geselecteerde derden voor het uitvoeren van bepaalde activiteiten om ons te helpen bij het runnen van ons bedrijf, zoals dochterondernemingen en filialen, klantenservice, kredietinstellingen en leveranciers van betalingsdiensten voor facturering en betalingsverwerking (online betalingsproviders), logistieke dienstverleners, voor de verzending van de producten, leveranciers van clouddiensten en IT-ondersteuningsleveranciers, met wie wij de nodige overeenkomsten hebben gesloten. Bovendien zorgen wij ervoor dat zij de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om uw gegevens veilig te verwerken en uw persoonlijke gegevens slechts zo lang als nodig opslaan. 

 

Daarnaast kunnen wij, om prijstrekkingen, quizzen, enquêtes of wedstrijden waaraan u deelneemt te beheren, uw gegevens delen met derden die wij hebben ingeschakeld om ons te helpen de prijstrekking/wedstrijd mogelijk te maken. Wij zullen dit doen op basis van de toestemming die u ons geeft wanneer u meedoet. 

 

Wij kunnen uw gegevens ook doorgeven aan andere ontvangers buiten Emma, voor zover dit contractueel of wettelijk vereist of nodig is voor onze legitieme doeleinden. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot: sociale verzekeringsmaatschappijen, financiële autoriteiten en andere instanties, financiële instellingen en advocatenkantoren. 

 

Wanneer wij persoonsgegevens overdragen aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER), dragen wij persoonsgegevens over aan landen die een passend beschermingsniveau bieden, of hebben wij, bij overdracht naar derde landen zonder dat beschermingsniveau, passende beschermingsmechanismen ingesteld. 

 

5. Nieuwsbrieven, offline en elektronische kennisgevingen  

Wij sturen nieuwsbrieven, e-mails, post en andere offline/elektronische kennisgevingen met promotionele informatie (gezamenlijk “nieuwsbrief(ven)” genoemd). Onze nieuwsbrieven bevatten informatie over onze producten, aanbiedingen, promoties en ons bedrijf.  

 

Inschrijvingen op nieuwsbrieven worden geregistreerd om het registratieproces te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Dit omvat het opslaan van de registratie- en bevestigingstijd en het IP-adres. Wijzigingen in uw gegevens die door de serviceprovider zijn opgeslagen, worden ook geregistreerd. Het doel van deze procedure is om uw registratie te kunnen bewijzen en, indien nodig, om eventueel misbruik van uw persoonlijke gegevens op te helderen. Om u aan te melden voor de nieuwsbrief is het voldoende om uw e-mailadres in te voeren. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Na uw bevestiging bewaren wij uw e-mailadres voor het verzenden van de nieuwsbrief. De verzending van de nieuwsbrief en het meten van de prestaties zijn gebaseerd op uw toestemming als u zich hebt ingeschreven. 

 

a. Als u zich expliciet hebt ingeschreven voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven, sturen wij u berichten over onze producten en diensten. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken en u afmelden door op de knop “Afmelden” te klikken in de communicatie die u hebt ontvangen. Als u de quiz “Vind het perfecte Emma-product” invult en u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, verwerken wij de gegevens over uw voorkeuren om u gepersonaliseerde aanbevelingen over onze producten te sturen, op basis van ons legitieme belang om u informatie te sturen over de producten die u worden voorgesteld op basis van uw antwoorden op de quiz.    

 

b. Als u een klant bent, kunt u een nieuwsbrief, kennisgeving en/of marketing ontvangen zonder dat u zich daar expliciet voor heeft aangemeld. Wij doen dit op basis van ons legitieme belang om u informatie te sturen over identieke of vergelijkbare producten die relevant kunnen zijn voor uw behoeften. U kunt zich te allen tijde afmelden door op de knop 'Afmelden' te klikken in de communicatie die u hebt ontvangen.  

 

c. Als u zich aanmeldt en ermee instemt om SMS-marketing van ons te ontvangen, zullen wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken om u SMS-marketingberichten te sturen. Onze Sms-berichten bevatten informatie over ons bedrijf, producten, aanbiedingen en promoties. Om uw aanmelding voor sms-marketing te registreren, verzamelen en verwerken wij uw telefoonnummer en de datum en tijd waarop u zich heeft aangemeld. Het doel hiervan is om uw inschrijving te kunnen bewijzen en, indien nodig, mogelijk misbruik van uw persoonlijke gegevens op te helderen. Voor het aanbieden en gebruiken van deze dienst maken wij gebruik van de softwareoplossing van Attentive Mobile Inc. (“Attentive”), onder een gegevensverwerkingsovereenkomst. Als u niet langer SMS-marketing van ons wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden door de afmeldinstructies in de ontvangen SMS te volgen. 

 

d. Als u zich aanmeldt en ermee instemt WhatsApp-marketing van ons te ontvangen, verzamelen en verwerken we uw persoonlijke gegevens om u WhatsApp-berichten te sturen. Onze WhatsApp-berichten bevatten informatie over ons bedrijf, producten, aanbiedingen en promoties. Om uw aanmelding voor WhatsApp-marketing te registreren, verzamelen en verwerken we uw telefoonnummer en de datum en tijd waarop u zich hebt aangemeld. Het doel hiervan is om uw inschrijving te kunnen bewijzen en, indien nodig, mogelijk misbruik van uw persoonlijke gegevens op te helderen. Voor het aanbieden en gebruiken van WhatsApp gebruiken we de softwareoplossing van Charles GmbH (“Charles”), gevestigd in Gartensstr. 86-87, 10115 Berlijn, onder een overeenkomst voor gegevensverwerking. Charles slaat alle persoonlijke gegevens op in de EU. Als officiële WhatsApp-partner gebruikt Charles de WhatsApp Business API met als gevolg dat binnen onze verantwoordelijkheid geen andere derde partijen of WhatsApp toegang krijgen tot uw communicatie-inhoud. Uw gebruik van WhatsApp valt uitsluitend onder de overeenkomsten die u bent aangegaan met WhatsApp. 

 

Volgens de gebruiksvoorwaarden van WhatsApp hebben we uw telefoonnummer en gebruikersnaam via uw contact. We gebruiken deze en andere door u verstrekte informatie om uw marketingberichten te versturen en om u en uw voorkeuren te herkennen. De wettelijke basis hiervoor is uw toestemming om marketing van Emma te ontvangen via WhatsApp. Abonneren op onze WhatsApp-berichten is vrijwillig en u kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de afmeldinstructie te volgen die in elk door ons verzonden WhatsApp-bericht staat. 

 

e. Als u marketinginhoud van derden van onze vertrouwde merkpartners wilt ontvangen en hiermee instemt, sturen we u nieuwsbrieven met producten, diensten, aanbiedingen en promoties van derden. In deze nieuwsbrieven kunt u inhoud ontvangen met betrekking tot opslagdiensten, woningdecoratie, fitness, voedsel abonnement diensten, yoga-accessoires, schoonheid en huidverzorging, sportkleding en -schoenen, evenals koffie en thee. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens en versturen deze nieuwsbrieven op basis van uw toestemming. 

 

Op basis van uw specifieke toestemming om e-mails van onze merkpartners te ontvangen, kunt u in dit type communicatie inhoud van de volgende partners ontvangen: Complete Unity Yoga, Easy Storage, FiiT, Gousto, Make My Blinds, My Flowers, Rise Coffee, Simple Lighting, The Body Shop, Twinings, Wild Dehodorant. 

 

U hebt het recht om uw toestemming voor dit soort inhoud op elk gewenst moment in te trekken door gebruik te maken van de link onderaan onze nieuwsbrief. We merken ook op dat we de lijst met partners kunnen bijwerken, en u zult op de hoogte worden gebracht van deze bijwerking van ons privacybeleid. 

 

f. Als u op “Toestaan” klikt en akkoord gaat met het ontvangen van web push meldingen van ons, zullen wij u meldingen sturen met informatie over ons bedrijf, producten, aanbiedingen en promoties. Om uw abonnement op web pushmeldingen te registreren, verzamelen en verwerken wij uw IP-adres, de installatie-ID en de datum en tijd waarop u zich hebt aangemeld. Het doel hiervan is om uw inschrijving te kunnen bewijzen en, indien nodig, mogelijk misbruik van uw persoonlijke gegevens op te helderen. De rechtsgrondslag hiervoor is uw toestemming om web push-berichten te ontvangen. Als u geen web pushmeldingen meer wilt ontvangen, kunt u dit uitschakelen door uw pushvoorkeuren in uw browserinstellingen te beheren.  

 

g. Om te stoppen met het ontvangen van onze nieuwsbrieven, kunt u uw toestemming voor of bezwaar tegen het ontvangen van dezelfde op elk gewenst moment intrekken door te klikken op de afmeldlink in elke nieuwsbrief e-mail of door contact met ons op te nemen via [email protected]. Houd er rekening mee dat het afmelden voor marketingberichten onze communicatie over transactionele diensten (zoals updates over bestellingen en leveringen) niet tegenhoudt. 

 

6. Bewaren van gegevens 

Onze bewaartermijn wordt bepaald door het doel van de gegevens en de respectievelijke wettelijke bewaartermijnen. Wij bewaren de gegevens zo lang als nodig is om de bovengenoemde doeleinden te vervullen. Als de gegevens daarna niet meer nodig zijn en er geen wettelijke bewaarplicht bestaat, worden de gegevens veilig verwijderd. De bewaartermijn van de documenten is onderworpen aan verschillende wettelijke bewaartermijnen, zoals maximaal drie jaar (§ 195 BGB), belasting- en sociale zekerheidsverplichtingen vereisen een bewaartermijn van zes tot tien jaar (§ 147 AO, § 257 HGB). Wij zullen uw persoonsgegevens ook bewaren/gebruiken om te reageren op uw vraag/verzoek en, indien wij deze nodig hebben, om juridische claims van Emma vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.  

 

7. Uw rechten als betrokkene 

Waar van toepassing en waar de wet dit voorschrijft, zullen wij u de volgende individuele rechten geven met betrekking tot uw persoonsgegevens: 

- Het recht op toegang - U hebt het recht om van ons een bevestiging te krijgen of er al dan niet persoonsgegevens over u worden verwerkt, en, indien dat het geval is, kopieën van uw persoonsgegevens op te vragen. Bij uitzondering kunnen wij u voor deze dienst een kleine vergoeding in rekening brengen, als wij van mening zijn dat uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is. 

- Het recht op rectificatie - U hebt het recht om te verzoeken dat wij alle informatie corrigeren waarvan u denkt dat deze onnauwkeurig is. U hebt ook het recht om te verzoeken dat wij de informatie aanvullen waarvan u denkt dat deze onvolledig is. 

- Het recht op wissen - U hebt het recht om te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens wissen, onder bepaalde voorwaarden. 

- Het recht om de verwerking te beperken - U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden te beperken.  

- Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking - U hebt het recht om onder bepaalde voorwaarden bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.  

- Het recht op gegevensoverdraagbaarheid - U hebt het recht om te verzoeken dat wij de gegevens die wij hebben verzameld overdragen aan een andere organisatie, of rechtstreeks aan u, onder bepaalde voorwaarden.  

- Het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming - Wij onderwerpen u niet aan besluiten die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of u op vergelijkbare wijze in aanzienlijke mate beïnvloedt.  

- Het recht om een klacht in te dienen - U hebt het recht om een klacht in te dienen bij toezichthoudende autoriteiten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u een klacht wilt melden of als u van mening bent dat wij uw bezorgdheid niet op een bevredigende manier hebben behandeld, kunt u contact opnemen met de betreffende toezichthoudende autoriteit. 

 

U kunt uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uitoefenen door contact met ons op te nemen via e-mail naar [email protected] of per post via de contactgegevens aan het begin van dit beleid. Voor zover wij de persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken, mits deze persoonsgegevens niet vereist zijn door een wettelijke verplichting. 

 

8. Plug-ins voor sociale media 

Wij hebben plug-ins geïntegreerd in onze webservices. Deze plug-ins worden aangegeven door de betreffende knop die bij de dienst hoort. Met behulp van de plug-ins kunnen gebruikers links naar de betreffende websites delen of posten op sociale netwerken zoals Facebook of Twitter of de inhoud daar aanbevelen. Door uw actieve interactie met deze plug-ins (bijv. door op de betreffende knop te klikken of een commentaar achter te laten) wordt deze informatie rechtstreeks naar de betreffende service verzonden en daar opgeslagen. Wanneer u een van onze webdiensten bezoekt die een geactiveerde plug-in bevatten, maakt uw browser een verbinding met de servers van de betreffende dienst, die op hun beurt de inhoud van de plug-in naar uw browser sturen, die het vervolgens in de weergegeven pagina integreert. Zo wordt de informatie over het bezoek aan onze webdiensten doorgestuurd naar de betreffende dienst. Wij verzamelen zelf geen persoonlijke gegevens door middel van de sociale plugins of over het gebruik ervan en hebben geen invloed op welke gegevens een geactiveerde plugin verzamelt en hoe deze door de provider worden gebruikt. Er moet worden aangenomen dat ten minste het IP-adres en apparaat gerelateerde informatie wordt verzameld en gebruikt. Het is ook mogelijk dat de serviceprovider probeert om cookies op de gebruikte computer op te slaan. Als u ingelogd bent bij de betreffende dienst en tegelijkertijd onze webdiensten bezoekt via uw persoonlijke gebruikersaccount (bijv. via een andere browsersessie), kan de serviceprovider het bezoek aan onze webdiensten aan uw account toewijzen. 

 

Aangezien onze sociale mediakanalen worden beheerd door de providers van de respectieve sociale netwerken, kan er een aanvullend gebruik van uw persoonlijke gegevens door de respectieve exploitant plaatsvinden, waarop wij geen invloed hebben. Dit omvat vaak het registreren van uw IP-adres, het maken van statische evaluaties en het verwerken van verdere informatie die is opgeslagen in de vorm van cookies. Wij hebben geen invloed op het genereren en weergeven van deze persoonsgegevens en kunnen deze functie niet uitschakelen of de verwerking van de persoonsgegevens verhinderen. De uitoefening van de rechten van de betrokkene en verzoeken kunnen het best rechtstreeks aan de platformaanbieders worden gericht, aangezien alleen zij toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens en onmiddellijk actie kunnen ondernemen en informatie kunnen verstrekken. Mocht onze samenwerking hiervoor nodig zijn, dan zullen wij u ondersteunen bij het afdwingen van uw rechten als betrokkene. 

 

9. Cookies 

Onze website maakt ook gebruik van cookies die bepaalde gegevens verzamelen om de gebruikerservaring bij het bezoeken van onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en om u in staat te stellen van bepaalde functies gebruik te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de gedelegeerde harde schijf van uw browser, waardoor bepaalde informatie wordt gedeeld met de persoon die de cookie heeft geplaatst. Voor meer informatie over het gebruik van cookies en hoe u deze kunt beheren, gaat u naar Privacy instellingen. 

 

10. Koppelingen naar derden  

Wij kunnen links naar websites of platforms van derden aanbieden. Als u links volgt naar sites of platforms waarover wij geen controle hebben en die niet aan ons gelieerd zijn, dient u de toepasselijke privacyverklaring, beleidsregels en andere voorwaarden te lezen.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy of beveiliging van, of informatie op, deze sites of platforms.  

 

11. Updates van dit Privacybeleid 

Wij evalueren dit Privacybeleid regelmatig en kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om de wijzigingen in onze diensten weer te geven; in dat geval zullen wij de datum “Laatst bijgewerkt” bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.  

 

Wij raden u aan om dit Privacybeleid regelmatig te lezen en/of te herzien voor de laatste updates over onze privacy praktijken. Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen in de manier waarop wij informatie die wij verzamelen gebruiken of openbaar maken, zullen wij redelijke inspanningen leveren om u hiervan op de hoogte te stellen (zoals door u een e-mail te sturen op het laatste e-mailadres dat u ons hebt verstrekt, door een kennisgeving van dergelijke veranderingen op de Diensten te plaatsen, of op een andere manier die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving) en zullen wij aanvullende stappen ondernemen zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.  Als u niet akkoord gaat met eventuele updates van dit Privacybeleid, verzoeken wij u niet langer gebruik te maken van of toegang te krijgen tot de Diensten.